'καμε

ἔκαμε , κάμνω
work
aor ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • καμέ — κἀμέ (Α) με κράση αντί τού καὶ ἐμέ …   Dictionary of Greek

  • κἀμέ — ἀ̱μέ , ἁμός 1 masc voc sg ἐμέ , ἐγώ I at least masc/fem acc 1st sg ἐμέ , ἐμός mine masc voc sg ἀμέ , ἡμός masc voc sg (aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμε — κάμνω work aor imperat act 2nd sg κάμνω work aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμ' — κάμε , κάμνω work aor imperat act 2nd sg κάμε , κάμνω work aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Liste griechischer Phrasen/My — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

  • Metanoeite — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

  • Störe meine Kreise nicht! — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

  • оцѣстити — ОЦѢ|СТИТИ (51), ЩОУ, СТИТЬ гл. 1. Очистить, сделать чистым. Образн.: насѣвающе не тернь˫а страстьна. но ѡцищены нивы. всѧкого скверньнаго грѣха. тако сѣмена ѡцистимъ. [ἐγκαταϑώμεϑα, смеш. с καταρϑώμεϑα?] ФСт XIV/XV, 73г; || перен.: истиньныимь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ACROLITA vel ACROLITHA statua — ACROLITA, vel ACROLITHA statua apud Trebellium Pollionem in XXX. Tyr. c. 32. Huius uxer Calphurma (Titi neinpe) siat sancta cuius statuam in templo Veneris adhne videmus Acrolitham (prius legebant Argolicam) sed auratam; Graec. ἀκρόλιθος ἀνδριὰς …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CONCIO — Graece Ε᾿κκλησία, saepe cum Comitiis confunditur: Festo tamen proprie est Conventus, qui a Magistratu, vel a Sacordote publico per praeconem convocatur. Und verba illa A. Gellii, l. 13. c. 15. et Comitiatum et Contionem avocare, sic explanat… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.